Nhân dịp đọc “Lão Tử tinh hoa”

Standard

Đọc “Lão Tử Tinh Hoa” thấy có khá nhiều điểm tương đồng giữa Đạo của Phật Pháp, với chữ Đạo của Tôn Gia.

Biểu tượng của đạo giáo Đạo giáo xuất phát từ sự ra đời của tác phẩm “Đạo đức kinh” của Lão Tử

Theo diễn giải Đạo đức Kinh của Thu Giang Nguyễn Duy Cần, “Lão Tử là người đầu tiên trong các triết gia Trung Quốc đã dùng chữ Đạo để chỉ cái nguyên lí tuyệt đối của vũ trụ đã có từ trước khi khai thiên lập địa, không sinh, không diệt, không tăng, không giảm”. Trong Bát Nhã Tâm Kinh của Phật Pháo đã nêu rõ, “Xá Lợi Tử! SẮC (vật chất) khôngkhác với KHÔNG, KHÔNG không khác với SẮC (vật chất). SẮC chính là KHÔNG, KHÔNG chính là SẮC, THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC cũng lại như thế. Xá Lợi Tử! Các pháp này không có tướng, không sinh ra cũngkhông bị diệt, không ô nhiễm cũng không thanh tịnh, không tăng cũng không giảm”.

Phật dạy, “Đời là vô thường”. Hạnh phúc đó nhưng chưa chắc nó ở với ta mãi, đau đớn đó chưa chắc sẽ dày vò ta mãi. Lão Tử cũng đề cập khái niệm “vô thường” trong Đạo đức Kinh, “không có một danh từ nào, không có một ý tưởng nào, cũng không có một sự phán đoán về một giá trị nào mà có thể gọi là tuyệt đối cả. Thảy đều tương đối, nghĩa là bao giờ cũng có phần đối đãi của nó, tốt và xấu, thiện và ác, thị và phi, dài và ngắn, cao và thấp,…”. 

Phật dạy, “Đời là bể khổ, Tất cả mọi sự xuất hiện trên thế gian này đều vô thường, đều nằm trong chu kỳ của “sanh, trụ, dị, diệt”, nghĩa là xuất hiện, rồi có mặt một khoảng thời gian, rồi thay đổi, rồi hoại diệt”. 

Đạo giáo là một trong Tam giáo tồn tại từ thời Trung Quốc cổ đại, song song với Nho giáo và Phật giáo. Ba truyền thống tư tưởng nội sinh (Nho-Lão) và ngoại nhập (Phật) này đã ảnh hưởng rất lớn đến nền tảng văn hoá dân tộc Trung Quốc. Mặc dù có rất nhiều quan điểm khác biệt nhưng cả ba giáo lí này đã hoà hợp thành một truyền thống. Ảnh hưởng Tam giáo trong lĩnh vực tôn giáo và văn hoá vượt khỏi biên giới Trung Quốc, được truyền đến các nước Đông Nam Á lân cận như Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thiết nghĩ Phật giáo cao minh, Lão Tử bậc thầy luận lý, không dám đưa ra những sự so sánh khập khiễng, đành đưa ra tuyên ngôn của vị cao tăng Thích Chiếu Sáng, như một bài so sánh tham khảo về Đạo đức Kinh của Lão và Phật Pháp nhiệm mầu.

Sài Gòn,

17.01.2014

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s