Bắt trẻ đồng xanh – hay câu chuyện về một thằng khùng thực tế muốn bệnh

Standard

01.10

“Có bao giờ cô chán chường ghê gớm hay không?” Tôi nói. “Nghĩa là cô có bao giờ cô sợ rằng mọi sự sẽ trở nên kinh khủng nếu không làm một cái gì để thay đổi?

catcher

06.08

“Bạn phải thương hại thằng khùng ấy.”

Ít nhất hắn ta còn có lòng trắc ẩn, tuy được thể hiện hơi “dịch hạch”, nhưng vẫn là lòng trắc ẩn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s