16 September, 2013

Status

Mọi chuyện không như ý muốn. Nhưng không được nản, không được suy nghĩ tiêu cực, cũng không được làm những chuyện làm mình phải hối hận.

Mình không được khóc, khóc làm mình yếu đuối, hèn nhát. Gian nan chỉ mới chút đỉnh, không được nản!!!

Đời còn dài, không thiếu những khó khăn mệt mỏi, quan trọng là phải biết kiên cường vượt qua!

Chán quá, trốn đời đây!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s