24082013

Standard

Ôi làm ơn đừng giả tạo nữa, những con người kia!

Đục khoét tâm hồn! Chẳng thấy chút nào cái tình cả, sao lạnh lùng vô cảm! Chẳng biết phải chăng những đau khổ thuở ấu thơ làm cậu trở nên chai lì, nhưng thấy cậu quá sức hình thức làm tôi muốn phản động và đập ngay vào cái mặt cậu cho bể nát cái mặt nạ giả dối ấy đi!

Moi tí tim ra nào, moi ra đi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s