Thơ (st)

Standard

Dịch bài thơ Đóa hồng trên đồng nội (Heidenrõslein) của Goethe. Ông dựa theo bài dân ca Đức Đóa hồng nhỏ xinh trên đồng nội (Rõslein auf der Heide) mà viết nên bài thơ này.

Chàng trẻ tuổi thấy đóa hồng nho nhỏ
Đứng một mình trên nội cỏ hoang vu
Nàng xinh đẹp và tuyệt cùng tươi trẻ
Chàng đến gần, vui sướng đến khờ ngu
Ôi đóa hồng ôi đóa hồng đỏ thắm
Đứng một mình trên nội cỏ hoang vu.

Chàng dõng dạc với đóa hồng bé nhỏ
“Nụ hồng ơi, ta sẽ hái được nàng!”
Nàng đáp lời “Này hỡi kẻ khờ ngu
Ta sẽ làm đau chàng bằng gai nhọn
Chàng vì đó rồi chẳng quên ta được
Mình thật tình phải làm khổ nhau ư?”
Ôi đóa hồng ôi đóa hồng đỏ thắm
Đứng một mình trên nội cỏ hoang vu.

Chàng trẻ tuổi dại khờ và nông nổi
Vẫn đưa tay cố ngắt lấy đóa hồng
Nàng khổ sở mà đành giương gai nhọn
Đâm tới chàng đau một nhát thiên thu
Ôi đóa hồng ôi đóa hồng đỏ thắm
Đứng một mình trên nội cỏ hoang vu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s